Pages Menu
Categories Menu

Salarizare

 

Calcul salarial

- verificarea pontajelor si/sau altor variabile aferente calculului salarial, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
- calculul, completarea si depunerea certificatelor de concedii medicale; suport in vederea recuperarii sumelor restante de la FNUASS
- intocmirea statului de salarii, in baza pontajului si celorlate variabile salariale (dupa caz)
- calculul/inregistrarea avantajelor in natura pe statul de salarii (dupa caz)
- intocmirea si transmiterea on-line a declaratiei unice – formularul D112
- intocmirea/transmiterea situatiilor statistice si altor rapoarte (dupa caz)

93460498

Audit

- verificarea conformitatii calculului salarial cu legislatia in vigoare la momentul de referinta
- verificarea declaratiilor aferente salariilor
- suport in corectarea erorilor identificate (dupa caz)
- verificarea concordantei sistemului de salarizare utilizat cu procedurile interne ale companiei
- identificarea masurilor corective si modalitatilor de implementare a acestora
- suport legislativ in situatii diverse